Eng
หน้าหลัก ซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ บริการ ลูกค้า ติดต่อเรา

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
All series
FingerTec AC100 series
FingerTec AC100 Plus series
FingerTec AC100 Plus series
FingerTec TA100 series
FingerTec TA100 R series
FingerTec AC800 Plus series
FingerTec AC800 Plus FRIS
FingerTec AC900 series
FingerTec M2 series
FingerTec R2 series
FingerTec Keylock 6600 series

 


 

รับสมัคร Dealer ผลิตภัณฑ์ FingerTec กรุณาติดต่อบริษัทสุรินทร์อินสไปร์จำกัด 044-511315

 
สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท สุรินทร์อินสไปร์ จำกัด สอบถามข้อมูลผ่าน MSN ตลอด 24 ชม.ที่ msmeng@hotmail.com