Eng
หน้าหลัก ซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ บริการ ลูกค้า ติดต่อเรา

Surininspire Chef
คุณสมบัติ / ดาวน์โหลด
ราคา

Surininspire Chef
ซอฟท์แวร์บริหารร้านอาหาร

ระบบจัดการร้านอาหารที่สมบูรณ์แบบที่สุด สามารถตอบสนองได้ทุกความต้องการของธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร ประกอบด้วยระบบ เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ธนาคาร คลังสินค้า โต๊ะ ห้อง เครื่องแสดงผล วัตถุดิบ สินค้าพร้อมจำหน่าย สินค้าบริการ อาหารปรุงสำเร็จ อาหารจัดเป็นชุด ค่าใช้จ่าย ซื้อสินค้า จ่ายชำระเจ้าหนี้ จองโต๊ะ ขายอาหาร รับชำระลูกหนี้ โอนสินค้า ปรับสต็อกสินค้า นำสินค้าเข้า สั่งอาหาร คืนอาหาร ยกเลิกอาหาร สินค้าฟรี รวมโต๊ะ ย้ายโต๊ะ แยกโต๊ะ ส่วนลดต่อรายการ ส่วนลดท้ายบิล แยกบิล ดูยอดรวม พิมพ์บิล ชำระเงินค่าอาหาร ปิดโต๊ะ แยกกะการทำงาน แยกรหัสผู้ใช้ และกำหนดสิทธิผู้ใช้โปรแกรม ฯลฯ และประกอบด้วยรายงานที่ให้ข้อมูลอย่างละเอียด ทั้งรายงานทั่วไป และรายงานเชิงวิเคราะห์ สามารถทำงานร่วมกับเครื่อง Slip printer , ลิ้นชักเก็บเงิน และการสั่งอาหารผ่าน Pocket PC ได้ทันที
นอกจากนั้นยังรองรับการทำงานผ่านระบบเน็ตเวิร์ค LAN

Surininspire Chef เหมาะสำหรับร้านอาหารและภัตตาคารทุกประเภท


Login เข้าสู่ระบบ

Surininspire Chef ติดตั้งฐานข้อมูล SQL ให้อัตโนมัติ พร้อมกับซ่อมแซม แก้ไข บีบอัดฐานข้อมูลให้อัตโนมัติ ทำให้ฐานข้อมูลมีเสภียรภาพสูง และแยกรหัสผู้ใช้อย่างชัดเจน


กำหนดสิทธิการใช้งาน

รองรับระบบ LAN สามารถเพิ่มรายชื่อผู้ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ และกำหนดสิทธิการใช้งานของผู้ใช้แต่ละคนได้อย่างละเอียด


ใช้งานง่าย เมนูภาษาไทย อินเทอเฟสสวยงาม


ระบบลูกค้า

บันทึกข้อมูลลูกค้า

ระบบค่าใช้จ่าย

บันทึกรายการค่าใช้จ่ายของกิจการอย่างละเอียด


ระบบซื้อสินค้า

บันทึกซื้อสินค้าเข้าคลังจากเจ้าหนี้ เพื่อเพิ่มสต็อก

ระบบจองโต๊ะ

ลูกค้าโทรจองโต๊ะอาหาร สามารถระบุจำนวนลูกค้า โต๊ะที่นั่ง และวันเวลาการจองได้อย่างละเอียด

สินค้าจัดเป็นชุด

กำหนดอาหารจัดเป็นชุด ระบุต้นทุน และวัตถุดิบที่นำมาจัดได้

วัตถุดิบ

กำหนดข้อมูลวัตถุดิบได้อย่างละเอียด เช่น อัตราส่วนการปรุง ต้นทุน จุดสั่งซื้อ ฯลฯ

โอนสินค้า ปรับสต็อก

ระบบจัดการสต็อกที่ครบถ้วน ทั้งการนำสินค้าเข้า ตัดสินค้าสูญหาย โอนย้ายสินค้า และการปรับสต็อกสินค้า โดยสามารถกำหนดคลังสินค้าได้

สั่งอาหาร

หน้าจอการสั่งอาหารสามารถทำรายการด้านการขายได้อย่างครบถ้วน มีระบบแสดงโต๊ะว่าง โต๊ะจอง เปิดโต๊ะ เลือกอาหาร กำหนดคลัง เลือกชื่อลูกค้า คืนอาหาร ยกเลิกอาหาร อาหารฟรี รวมโต๊ะ ย้ายโต๊ะ แยกโต๊ะ ส่วนลดต่อรายการ ส่วนลดท้ายบิล แยกบิล พิมพ์บิล ชำระเงิน ปิดโต๊ะ ฯลฯ

 
สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท สุรินทร์อินสไปร์ จำกัด สอบถามข้อมูลผ่าน MSN ตลอด 24 ชม.ที่ msmeng@hotmail.com