Eng
หน้าหลัก ซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ บริการ ลูกค้า ติดต่อเรา

Human resource & Learning
Surininspire SNAP
ระบบควบคุมเข้าออกงานด้วยลายนิ้วมือ
Surininspire Payroll
ระบบบริหารค่าตอบแทนพนักงาน

Internal process
Surininspire PMS
ระบบจัดการเอกสารอิเลคทรอนิกส์
Surininspire Groupbox
ระบบ Groupware
Surininspire Talk
ระบบ Instant Messenger
Surininspire Synergy
ระบบ Collaboration

Sales & Customer
Surininspire Retail
ซอฟท์แวร์บริหารร้านค้าปลีก

Financial

Business unit
Surininspire Cartoon
ซอฟท์แวร์บริหารร้านเช่าหนังสือ
Surininspire Clinic
ซอฟท์แวร์บริหารงานคลีนิค
Surininspire Chef
ซอฟท์แวร์บริหารร้านอาหาร

Free
Newsinspire Alert
ซอฟท์แวร์รับข่าวอัตโนมัติ
Surininspire Dictionary
พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย, ไทย-อังกฤษ

 


Surininspire Groupbox 1.0
ระบบ Groupware

Surininspire Groupbox เป็นระบบ Groupware บริหารข้อมูลภายในทีมงาน เหมาะสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการแชร์ข้อมูลภายในออฟฟิต โดยมีระบบ Calendar (ปฎิทิน) ระบบ Contact (ติดต่อ) ระบบ Task (งาน) ระบบ Note (บันทึกย่อ) สามารถแนบไฟล์ได้ไม่จำกัด สามารถแชร์ข้อมูลแยกตามกลุ่มเพื่อไม่ให้ข้อมูลปะปนกัน กำหนดสิทธิการใช้งานแยกตามกลุ่มและแยกตามรายบุคคลได้ พร้อมกับอินเทอร์เฟสภาษาไทย สวยงาม ใช้งานง่าย

Surininspire Groupbox จัดเก็บข้อมูลของทุกๆ users ไว้ใน Server ที่เดียว ( Centralization ) ด้วยฐานข้อมูล SQL ประสิทธิภาพสูง พร้อมระบบ Backup / Restore รองรับการทำงานผ่านเน็ตเวิร์ค LAN, Internet เหมาะสำหรับหน่วยงานที่มีออฟฟิตหลายสาขา

Surininspire Groupbox เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้ใช้ Outlook และ Exchange ได้เป็นอย่างดี

บริษัทสุรินทร์อินสไปร์จำกัด อนุญาติให้ใช้ซอฟท์แวร์ Surininspire Groupbox ได้ฟรี โดยไม่มีข้อจำกัด และไม่มีวันหมดอายุ ( ฟรี 1 user )
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


Surininspire Chef 2.1
ซอฟท์แวร์บริหารร้านอาหาร

ระบบจัดการร้านอาหารที่สมบูรณ์แบบที่สุด สามารถตอบสนองได้ทุกความต้องการของธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร ประกอบด้วยระบบ เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ธนาคาร คลังสินค้า โต๊ะ ห้อง เครื่องแสดงผล วัตถุดิบ สินค้าพร้อมจำหน่าย สินค้าบริการ อาหารปรุงสำเร็จ อาหารจัดเป็นชุด ค่าใช้จ่าย ซื้อสินค้า จ่ายชำระเจ้าหนี้ จองโต๊ะ ขายอาหาร รับชำระลูกหนี้ โอนสินค้า ปรับสต็อกสินค้า นำสินค้าเข้า สั่งอาหาร คืนอาหาร ยกเลิกอาหาร สินค้าฟรี รวมโต๊ะ ย้ายโต๊ะ แยกโต๊ะ ส่วนลดต่อรายการ ส่วนลดท้ายบิล แยกบิล ดูยอดรวม พิมพ์บิล ชำระเงินค่าอาหาร ปิดโต๊ะ แยกกะการทำงาน แยกรหัสผู้ใช้ และกำหนดสิทธิผู้ใช้โปรแกรม ฯลฯ และประกอบด้วยรายงานที่ให้ข้อมูลอย่างละเอียด ทั้งรายงานทั่วไป และรายงานเชิงวิเคราะห์ สามารถทำงานร่วมกับเครื่อง Slip printer , ลิ้นชักเก็บเงิน และการสั่งอาหารผ่าน Pocket PC ได้ทันที
นอกจากนั้นยังรองรับการทำงานผ่านระบบเน็ตเวิร์ค LAN

Surininspire Chef เหมาะสำหรับร้านอาหารและภัตตาคารทุกประเภท
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


Surininspire Clinic 1.1
ซอฟท์แวร์บริหารงานคลีนิค

ระบบบริหารงานคลีนิคที่มาพร้อมกับระบบขายสินค้า ประกอบด้วยการนัดหมายผู้ป่วย การตรวจรักษาโรค การบันทึกค่าตรวจรักษา การแยกประเภทการตรวจรักษา เช่น รักษาใบหน้า ตา ผิวหนัง ช่องปาก สุขภาพทั่วไป ฯลฯ ส่วนระบบการขายนั้นรองรับระบบสินค้าคงคลัง ระบบเจ้าหนี้ ระบบลูกหนี้ ระบบจ่ายชำระหนี้ ระบบกำหนดสิทธิการใช้งานโปรแกรมแยกตาม user ระบบจัดการฐานข้อมูล รายงานทางด้านงานคลีนิค เช่น รายงานนัดผู้ป่วย ตรวจรักษา รายงานซื้อเข้า ขายออก เจ้าหนี้ ลูกหนี้ สิงค้าคงหลัง ฯลฯ รองรับทั้งคลีนิคเด็ก คลีนิคฟัน คลีนิคผู้สูงอายุ ฯลฯ นอกจากนั้นยังรองรับการทำงานผ่านระบบเน็ตเวิร์ค LAN

Surininspire Clinic เหมาะสำหรับธุรกิจคลีนิคทุกรูปแบบ
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


Surininspire Cartoon 1.0
ซอฟท์แวร์บริหารร้านเช่าหนังสือ

ระบบเช่า ยืม คืน หนังสือ อินเทอร์เฟสสวยงาม น่าใช้
ทำงานเชื่อมต่อกับเครื่องแสกน Barcode สามารถสร้างสติ๊กเกอร์ Barcode ติดหนังสือได้
ระบบบันทึกข้อมูลสำนักพิมพ์ ผู้แต่ง ที่จัดเก็บ หมวดหมู่หนังสือ ข้อมูลหนังสือ สมาชิก
ระบบยืม และคืนหนังสือ ที่ใช้งานง่าย เพียงยิง Barcode ก็สามารถยืม / คืนหนังสือได้ทันที
พร้อมคำนวณค่าเช่า ค่าปรับ แจ้งการยืมหนังสือซ้ำ แจ้งหนังสือที่ยังค้างส่ง
ระบบรายงานข้อมูลของหนังสือเก่าใหม่ รายงานประวัติการเช่า รายงานรายรับประจำวัน เดือน ปี
รองรับลิ้นชักเก็บเงิน , Slip printer และการสแกนลายนิ้วมือสมาชิก นอกจากนั้นยังรองรับการทำงานผ่านระบบเน็ตเวิร์ค LAN

Surininspire Cartoon เหมาะสำหรับร้านเช่าหนังสือทุกร้าน
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


Surininspire Retail 1.1
ซอฟท์แวร์บริหารร้านค้าปลีก

ระบบขายสินค้าหน้าร้านสำหรับร้านค้าปลีกที่มีประสิทธิภาพสูง รองรับการขายสินค้า ณ จุดขายสินค้า ( Point of sale ) และการขายสินค้าผ่าน Pocket PC ทำงานเชื่อมต่อกับเครื่องแสกน Barcode ลิ้นชักเก็บเงิน Slip printer และ Barcode printer ได้ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ Surininspire Retail ประกอบด้วยระบบสินค้าคงคลัง ระบบเจ้าหนี้ ระบบลูกหนี้ ระบบจ่ายชำระหนี้ ระบบกำหนดสิทธิการใช้งานโปรแกรมแยกตาม user ระบบจัดการฐานข้อมูล รายงานทางด้านการเงิน เช่น ซื้อเข้า ขายออก เจ้าหนี้ ลูกหนี้ สิงค้าคงหลัง ฯลฯ รองรับทั้งธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจบริการ และพิเศษ!รองรับธุรกิจที่ผู้ใช้สามารถขายสินค้าด้วย Pocket PC ผ่านไวเลสแลนด์ (Wi-Fi) ได้ทันที นอกจากนั้นยังรองรับการทำงานผ่านระบบเน็ตเวิร์ค LAN

Surininspire Retail เหมาะสำหรับร้านค้าปลีก ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจบริการ
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


Surininspire PMS 3.6
ระบบจัดการเอกสารอิเลคทรอนิกส์

ออฟฟิตของท่านมีเอกสารจำนวนมาก ?
ท่านใช้เวลานานมากในการค้นหาเอกสารแต่ละรายการ ?
เอกสารสำคัญของท่านสูญหายบ่อยๆ ?
ระบบการจัดเก็บเอกสารในออฟฟิตของท่านไม่มีประสิทธิภาพ ?
พนักงานคนอื่นนำเอกสารไปแล้วไม่เก็บเข้าที่ ?
ทุกๆปัญหาด้านการบริหารและควบคุมการจัดเก็บเอกสารจะหมดไปด้วยซอฟท์แวร์ Surininspire PMS ระบบจัดการเอกสารอิเลคทรอนิกส์ที่จะช่วยให้ท่านสแกนเอกสาร สร้างและควบคุมตู้ ลิ้นชัก และแฟ้มเอกสารได้อย่างง่ายดาย. พร้อมกับคุณสมบัติอีกมากมายเช่น ระบบค้นหาเอกสาร, ระบบนัดหมายเตือนเอกสาร, กำหนดสิทธิการใช้งานของพนักงาน และรองรับการทำงานผ่านระบบเน็ตเวิร์ค LAN.

Surininspire PMS ออกแบบมาเพื่อฝ่ายธุรการ และฝ่ายบัญชีของทุกๆองค์กร
[รายละเอียดเพิ่มเติม]Surininspire SNAP 5.0
ระบบควบคุมเข้าออกงานด้วยลายนิ้วมือ

การควบคุมการเข้าออกงานของหลายๆองค์กรหรือหน่วยงาน มักจะใช้เครื่องตอกบัตรในการควบคุมการเข้าออกงานของพนักงาน ซึ่งมีปัญหาเรื่องการตอกบัตรแทนกัน ปัญหาเรื่องความยุ่งยากในการคำนวณการมาสาย และการขาดงาน ฯลฯ Surininspire SNAP ช่วยแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่องค์กรของท่านได้ ด้วยการควบคุมเข้าออกงานของพนักงานด้วยลายนิ้วมือ ทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าพนักงานภายในองค์กรหรือหน่วยงานของท่าน จะไม่ตอกบัตรเข้างานแทนกัน นอกจากนั้นทุกสิ้นเดือนระบบ Surininspire SNAP จะคำนวณการมาทำงาน การหยุดงาน การขาดงาน มาสาย และทำงานล่วงเวลา (OT) ให้ท่านโดยละเอียด ทำให้ท่านไม่ต้องเสียเวลาคำนวณเอง

Surininspire SNAP เหมาะสำหรับนำมาใช้ทดแทนเครื่องตอกบัตรทุกๆองค์กร
[รายละเอียดเพิ่มเติม]Surininspire Payroll 1.0
ระบบบริหารค่าตอบแทนพนักงาน

Surininspire Payroll ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรของท่าน โดยสามารถควบคุมและจัดการข้อมูลพนักงานได้ทุกความต้องการเช่น การกำหนดเวลาทำงาน วันหยุด วันลา การหักเงิน รายได้พิเศษ คอมมิชชั่น บันทึกเวลาเข้าออกงานด้วยลายนิ้วมือทั้งแบบ USB และ Stand alone ระบบควบคุมการเปิดปิดประตู และระบบคำนวณค่าตอบแทนอัตโนมัติ ฯลฯ นอกจากนั้นซอฟท์แวร์ Surininspire Payroll ยังผนวกความสามารถของ Surininspire SNAP ทุกๆ feature มาไว้เป็นหนึ่งเดียว
ส่งมอบความยุ่งยากในการบริหารค่าตอบแทน และความยุ่งยากในการจ่ายเงินเดือนพนักงานของท่านให้ Surininspire Payroll จัดการแทนได้ทั้งหมด

Surininspire Payroll มาพร้อมกับเครื่องบันทึกเวลาเข้างานด้วยลายนิ้วมือ ซึ่งมี 3 รุ่นให้เลือกตามความเหมาะสมขององค์กรคือ เครื่องบันทึกลายนิ้วมือแบบ USB , เครื่องบันทึกลายนิ้วมือแบบติดตั้งภายนอก Stand alone และเครื่องบันทึกเวลาแบบควบคุมการเปิด/ปิดประตู Doorlock

Surininspire Payroll เหมาะสำหรับฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรขนาดย่อม
[รายละเอียดเพิ่มเติม]Newsinspire Alert 1.3
ซอฟท์แวร์รับข่าวอัตโนมัติ

ท่านจะไม่พลาดข่าวสำคัญอีกต่อไป สามารถเลือกรับข่าวได้ทั้งข่าวไทยและต่างประเทศ หมวดข่าวที่มีให้เลือกประกอบด้วย ข่าวเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ หุ้น การเมือง การศึกษา อาชญากรรม กีฬา บันเทิง ท่องเที่ยว ยานยนต์ และข่าวสุขภาพ
ทุกข่าวจะได้รับการอัพเดททุกนาทีและส่งตรงถึงคอมพิวเตอร์ของท่านอัตโนมัติ ดาวน์โหลดฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

Newsinspire Alert เหมาะสำหรับผู้ที่ติดตามข่าวสารและรักการอ่านข่าว
[รายละเอียดเพิ่มเติม]Surininspire Dictionary 1.0
พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย, ไทย-อังกฤษ

พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย, ไทย-อังกฤษ ใช้งานง่าย แปลคำศัพท์ได้รวดเร็ว มีระบบพจนานุกรมขนาดเล็ก ดาวน์โหลดฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย.

Surininspire Dictionary เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ใฝ่หาความรู้ และสถาบันการศึกษา
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


 
สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท สุรินทร์อินสไปร์ จำกัด สอบถามข้อมูลผ่าน MSN ตลอด 24 ชม.ที่ msmeng@hotmail.com