Eng
หน้าหลัก ซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ บริการ ลูกค้า ติดต่อเรา

Surininspire Payroll
คุณสมบัติซอฟท์แวร์
ราคา

Surininspire Payroll
ระบบบริหารค่าตอบแทนพนักงาน

Surininspire Payroll ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรของท่าน โดยสามารถควบคุมและจัดการข้อมูลพนักงานได้ทุกความต้องการเช่น การกำหนดเวลาทำงาน วันหยุด วันลา การหักเงิน รายได้พิเศษ คอมมิชชั่น บันทึกเวลาเข้าออกงานด้วยลายนิ้วมือทั้งแบบ USB และ Stand alone ระบบควบคุมการเปิดปิดประตู และระบบคำนวณค่าตอบแทนอัตโนมัติ ฯลฯ นอกจากนั้นซอฟท์แวร์ Surininspire Payroll ยังผนวกความสามารถของ Surininspire Payroll ทุกๆ feature มาไว้เป็นหนึ่งเดียว
ส่งมอบความยุ่งยากในการบริหารค่าตอบแทน และความยุ่งยากในการจ่ายเงินเดือนพนักงานของท่านให้ Surininspire Payroll จัดการแทนได้ทั้งหมด

Surininspire Payroll มาพร้อมกับเครื่องบันทึกเวลาเข้างานด้วยลายนิ้วมือ ซึ่งมี 3 รุ่นให้เลือกตามความเหมาะสมขององค์กรคือ เครื่องบันทึกลายนิ้วมือแบบ USB , เครื่องบันทึกลายนิ้วมือแบบติดตั้งภายนอก Stand alone และเครื่องบันทึกเวลาแบบควบคุมการเปิด/ปิดประตู Doorlock

Surininspire Payroll เหมาะสำหรับฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรขนาดย่อม


ติดตั้งง่าย ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลอัตโนมัติ

ซอฟท์แวร์ Surininspire Payroll ติดตั้งง่าย ทำงานบน Windows XP , 2003 และ Windows Vista

โปรแกรมติดตั้งฐานข้อมูล SQL ให้อัตโนมัติ พร้อมกับซ่อมแซม แก้ไข บีบอัดฐานข้อมูลให้อัตโนมัติ ทำให้มั่นใจได้ว่าระบบฐานข้อมูลของ Surininspire Payroll ใช้งานได้มากกว่า 5 ปีโดยที่ฐานข้อมูลไม่เสียหาย


ใช้งานง่าย เมนูภาษาไทย อินเทอเฟสสวยงาม

Surininspire Payroll มีเมนูการใช้งานภาษาไทย เข้าใจการทำงานได้ง่าย และมีหน้าตาโปรแกรมที่สวยงาม


ระบบตั้งค่าพื้นฐาน

Surininspire Payroll กำหนดสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม โดยมี Admin เป็นผู้ใช้สูงสุด สามารถกำหนดรหัสผ่านของ Admin ได้ตามต้องการ พร้อมกับปรับแต่งค่าอื่นๆ


บันทึกข้อมูลพนักงานอย่างละเอียด

บันทึกจัดเก็บข้อมูลพนักงานได้รายละเอียด เช่น ชื่อ, รูปภาพ, ที่อยู่, เบอร์โทร, พื้นฐานครอบครัว, ข้อมูลทำงาน, ตำแหน่ง, ฝ่าย, สาขา, หน้าที่, การให้ค่าตอบแทน, กำหนดวันหยุด, กำหนดเวลาเข้าออกงาน, บันทึกจัดเก็บลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว ฯลฯ

บันทึการเข้าออกงานด้วยลายนิ้วมือ

Surininspire Payroll มีหน้าจอแสดงผลการบันทึกลายนิ้วมือที่สวยงามและชัดเจน พนักงานสามารถสแกนลายนิ้วมือใดก็ได้ พร้อมกับมีเสียงพูดแจ้งผลการสแกน พนักงานสามารถสแกนต่อๆกันได้โดยไม่จำเป็นต้อง Click mouse ใดๆ ระบบจะจัดเก็บข้อมูลการเข้าออกงานอย่างละเอียดของพนักงานทุกคน


ระบบค้นหาเวลาเข้าออกงาน

สามารถค้นหาเวลาการเข้าออกงานโดยละเอียด โดยเลือกการค้นหาได้ตามต้องการ เช่น ค้นหาด้วยวัน , ชื่อ , ที่อยู่ , สาขา , ฝ่าย , ตำแหน่ง , ฯลฯ ระบบจะแสดงรูปพนักงานพร้อมกับรายละเอียดเวลาการเข้างาน และสามารถพิมพ์ออกเป็นรายงานได้ด้วย


ตัวอย่างรายงานการมาสาย

Surininspire Payroll มีรายงานการเข้าออกงานโดยละเอียดทั้งการมาทำงาน การขาดงาน การมาทำงานสาย และการทำงานล่วงเวลา (OT) พร้อมทั้งคำนวณเวลารวมของการมาสาย และเวลารวมของการทำ OT ให้ด้วย ทำให้ผู้บริหารไม่เสียเวลาต้องมาคำนวณเอง


ระบบวิเคราะห์สรุปการเข้าออกงานอย่างละเอียด

ระบบวิเคราะห์สรุปการเข้าออกงานของ Surininspire Payroll จะแสดงแผนภูมิการมาทำงาน , วันหยุด , ขาดงาน , มาสาย , ทำล่วงเวลา พร้อมกับคำนวณเวลาให้โดยละเอียด


ตัวอย่างรายงานวิเคราะห์สรุป

ผู้บริหารสามารถพิมพ์ระบบวิเคราะห์สรุปออกมาเป็นรายงานได้ทันที

ถ่านโอนข้อมูล

ถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องบันทึกลายนิ้วมือลงคอมพิวเตอร์ได้ง่ายๆ เพียงกดปุ่มเดียว ข้อมูลพนักงาน และข้อมูลเวลาเข้าออกงานก็จะถ่ายโอนลงคอมพิวเตอร์ทันที

บันทึกการหักเงิน / รายได้อื่น

สามารถบันทักการหักเงินเมื่อเกิดข้อผิดพลาดจากการทำงาน หรือบันทึกการให้รายได้อื่นๆกรณีที่พนักงานสร้างผลงาน Surininspire Payroll จะนำข้อมูลนี้ไปคำนวณค่าตอบแทนทุกสิ้นเดือนให้อัตโนมัติ

บันทึกจ่ายค่าตอบแทน

ทุกสิ้นเดือน โปรแกรมจะนำข้อมูลการเข้าออกงาน การมาสาย การทำงาน การขาดงาน การทำ OT การหักเงิน ทุกส่วนมาคำนวณให้อัตโนมัติ ช่วยให้การจ่ายค่าตอบแทนน(เงินเดือน)ของพนักงานเป็นไปอย่างราบรื่น รวดเร็ว สะดวกและถูกต้อง

ระบบสำรองข้อมูล / นำข้อมูลกลับมาใช้

ระบบสำรองข้อมูลของ Surininspire Payroll ใช้งานง่ายและสะดวก เพียงแค่กดปุ่มสำรองข้อมูลแล้วเลือกตำแหน่งที่ต้องการ ระบบก็จะสำรองข้อมูลพนักงาน ข้อมูลการเข้าออกงาน ฯลฯ ให้ทันที โดยสามารถนำข้อมูลที่สำรองไว้กลับมาใช้ได้ตามต้องการ


 
สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท สุรินทร์อินสไปร์ จำกัด สอบถามข้อมูลผ่าน MSN ตลอด 24 ชม.ที่ msmeng@hotmail.com