Eng
หน้าหลัก ซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ บริการ ลูกค้า ติดต่อเรา

Surininspire SNAP
คุณสมบัติซอฟท์แวร์
ราคา

Surininspire SNAP
ระบบควบคุมเข้าออกงานด้วยลายนิ้วมือ

การควบคุมการเข้าออกงานของหลายๆองค์กรหรือหน่วยงาน มักจะใช้เครื่องตอกบัตรในการควบคุมการเข้าออกงานของพนักงาน ซึ่งมีปัญหาเรื่องการตอกบัตรแทนกัน ปัญหาเรื่องความยุ่งยากในการคำนวณการมาสาย และการขาดงาน ฯลฯ Surininspire SNAP ช่วยแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่องค์กรของท่านได้ ด้วยการควบคุมเข้าออกงานของพนักงานด้วยลายนิ้วมือ ทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าพนักงานภายในองค์กรหรือหน่วยงานของท่าน จะไม่ตอกบัตรเข้างานแทนกัน นอกจากนั้นทุกสิ้นเดือนระบบ Surininspire SNAP จะคำนวณการมาทำงาน การหยุดงาน การขาดงาน มาสาย และทำงานล่วงเวลา (OT) ให้ท่านโดยละเอียด ทำให้ท่านไม่ต้องเสียเวลาคำนวณเอง

Surininspire SNAP เหมาะสำหรับนำมาใช้ทดแทนเครื่องตอกบัตรทุกๆองค์กร


ติดตั้งง่าย ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลอัตโนมัติ

ซอฟท์แวร์ Surininspire SNAP ติดตั้งง่าย ทำงานบน Windows XP , 2003 และ Windows Vista

โปรแกรมติดตั้งฐานข้อมูล SQL ให้อัตโนมัติ พร้อมกับซ่อมแซม แก้ไข บีบอัดฐานข้อมูลให้อัตโนมัติ ทำให้มั่นใจได้ว่าระบบฐานข้อมูลของ Surininspire SNAP ใช้งานได้มากกว่า 5 ปีโดยที่ฐานข้อมูลไม่เสียหาย


ใช้งานง่าย เมนูภาษาไทย อินเทอเฟสสวยงาม

Surininspire SNAP มีเมนูการใช้งานภาษาไทย เข้าใจการทำงานได้ง่าย และมีหน้าตาโปรแกรมที่สวยงาม


ระบบตั้งค่าพื้นฐาน

Surininspire SNAP กำหนดสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม โดยมี Admin เป็นผู้ใช้สูงสุด สามารถกำหนดรหัสผ่านของ Admin ได้ตามต้องการ พร้อมกับปรับแต่งค่าอื่นๆ


บันทึกข้อมูลพนักงานอย่างละเอียด

บันทึกจัดเก็บข้อมูลพนักงานได้รายละเอียด เช่น ชื่อ, รูปภาพ, ที่อยู่, เบอร์โทร, พื้นฐานครอบครัว, ข้อมูลทำงาน, ตำแหน่ง, ฝ่าย, สาขา, หน้าที่, การให้ค่าตอบแทน, กำหนดวันหยุด, กำหนดเวลาเข้าออกงาน, บันทึกจัดเก็บลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว ฯลฯ

บันทึการเข้าออกงานด้วยลายนิ้วมือ

Surininspire SNAP มีหน้าจอแสดงผลการบันทึกลายนิ้วมือที่สวยงามและชัดเจน พนักงานสามารถสแกนลายนิ้วมือใดก็ได้ พร้อมกับมีเสียงพูดแจ้งผลการสแกน พนักงานสามารถสแกนต่อๆกันได้โดยไม่จำเป็นต้อง Click mouse ใดๆ ระบบจะจัดเก็บข้อมูลการเข้าออกงานอย่างละเอียดของพนักงานทุกคน


ระบบค้นหาเวลาเข้าออกงาน

สามารถค้นหาเวลาการเข้าออกงานโดยละเอียด โดยเลือกการค้นหาได้ตามต้องการ เช่น ค้นหาด้วยวัน , ชื่อ , ที่อยู่ , สาขา , ฝ่าย , ตำแหน่ง , ฯลฯ ระบบจะแสดงรูปพนักงานพร้อมกับรายละเอียดเวลาการเข้างาน และสามารถพิมพ์ออกเป็นรายงานได้ด้วย


ตัวอย่างรายงานการมาสาย

Surininspire SNAP มีรายงานการเข้าออกงานโดยละเอียดทั้งการมาทำงาน การขาดงาน การมาทำงานสาย และการทำงานล่วงเวลา (OT) พร้อมทั้งคำนวณเวลารวมของการมาสาย และเวลารวมของการทำ OT ให้ด้วย ทำให้ผู้บริหารไม่เสียเวลาต้องมาคำนวณเอง


ระบบวิเคราะห์สรุปการเข้าออกงานอย่างละเอียด

ระบบวิเคราะห์สรุปการเข้าออกงานของ Surininspire SNAP จะแสดงแผนภูมิการมาทำงาน , วันหยุด , ขาดงาน , มาสาย , ทำล่วงเวลา พร้อมกับคำนวณเวลาให้โดยละเอียด


ตัวอย่างรายงานวิเคราะห์สรุป

ผู้บริหารสามารถพิมพ์ระบบวิเคราะห์สรุปออกมาเป็นรายงานได้ทันที

ระบบสำรองข้อมูล / นำข้อมูลกลับมาใช้

ระบบสำรองข้อมูลของ Surininspire SNAP ใช้งานง่ายและสะดวก เพียงแค่กดปุ่มสำรองข้อมูลแล้วเลือกตำแหน่งที่ต้องการ ระบบก็จะสำรองข้อมูลพนักงาน ข้อมูลการเข้าออกงาน ฯลฯ ให้ทันที โดยสามารถนำข้อมูลที่สำรองไว้กลับมาใช้ได้ตามต้องการ


 
สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท สุรินทร์อินสไปร์ จำกัด สอบถามข้อมูลผ่าน MSN ตลอด 24 ชม.ที่ msmeng@hotmail.com