Eng
หน้าหลัก ซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ บริการ ลูกค้า ติดต่อเรา

บริการ
พัฒนาเวบไซท์ บริการ Hosting
บริการ E-commerce
บริการ WiFi Hotspot

บริการพัฒนาซอฟท์แวร์

          ทุกวันนี้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการทำธุรกิจมากขึ้น คอมพิวเตอร์เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของทุกๆธุรกิจ. ซึ่งซอฟท์แวร์คือหัวใจหลักของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์. หากนำซอฟท์แวร์ที่ดีมาใช้ในธุรกิจให้ถูกงานและถูกเวลาแล้ว จะช่วยทำให้ธุรกิจได้รับผลประโยชน์อย่างมหาศาล.

          บริษัท สุรินทร์อินสไปร์ จำกัด บริการให้คำปรึกษา จัดหา และพัฒนาซอฟท์แวร์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับธุรกิจของท่านได้. เรามีทั้งซอฟท์แวร์ที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (Product) และซอฟท์แวร์ที่พัฒนาขึ้นตามความต้องการของท่าน (Customize) โดยซอฟท์แวร์สำหรับธุรกิจที่เราพร้อมจะพัฒนาให้กับธุรกิจของท่านประกอบด้วย

 • ซอฟท์แวร์จัดเก็บเอกสารอิเลคทรอนิกส์
 • ซอฟท์แวร์อีเลิร์นนิ่ง
 • ซอฟท์แวร์บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ซอฟท์แวร์บริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
 • ซอฟท์แวร์ควบคุมสำหรับอุตสาหกรรม
 • ซอฟท์แวร์ควบคุมการผลิต
 • ซอฟท์แวร์ควบคุมการจัดส่งสินค้า
 • ซอฟท์แวร์บัญชี
 • ซอฟท์แวร์ขายสินค้าหน้าร้าน
 • ซอฟท์แวร์เช่าซื้อสินค้า
 • ซอฟท์แวร์เช่าบริการ
 • ซอฟท์แวร์บริหารจัดการโรงแรม
 • ซอฟท์แวร์บริหารงานโรงพยาบาล
 • ซอฟท์แวร์บริหารจัดการการเงิน
 • ซอฟท์แวร์จัดการร้านอาหาร ภัตราคาร
 • ซอฟท์แวร์สำหรับร้านค้าปลีก
 • ซอฟท์แวร์สำหรับธุรกิจบริการทั่วไป
 • ซอฟท์แวร์ที่ทำงานบน PocketPC
 • ระบบติดตาม GPS

โปรดติดต่อบริษัท สุรินทร์อินสไปร์ จำกัด เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
 
สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท สุรินทร์อินสไปร์ จำกัด สอบถามข้อมูลผ่าน MSN ตลอด 24 ชม.ที่ msmeng@hotmail.com